Cad & Layout Gurun

En hemsida gjord i WordPress. Temat heter Tiny Framework och är modifierad med css med färger, menyer, ikoner mm. Fonten som har använts heter Ubuntu från google fonts serien. Några bilder är köpta bilder som passar verksamheten och några bilder har kunden själv tillhandahållit.