Hallin & Andersson
CNC-teknik

En hemsida gjord i WordPress. Temat heter Ample och är modifierad med CSS med färger, menyer, ikoner mm. Fonter som har används heter Jura och Open sans från google fonts serien. Färgtemat på sidan är färgen ”Limeade”.