Nestor Reneby

Sidan är skapad i WordPress med betaltemat Avada. Typsnitt som har använts är Slabo 27px, Roboto Slab. Sidan är även integrerad med facebook för att få upp facebook flödet på ett snyggt sätt på hemsidan. Flödet uppdateras automatiskt på hemsidan. Färgtemat på sidan heter ”Patina”.